Integritetspolicy

Coride Sweden AB (”Coride” ”oss”, ”vi” eller ”vår”) har åtagit sig att skydda och respektera din integritet i samband med din användning av vår webbplats, www.coride.se (“Webbplatsen(erna)”), applikationer (“Appar”) och andra produkter, tjänster och funktioner därav (Webbplatsen, Apparna och sådana andra produkter, tjänster och funktioner kallas här kollektivt ”Produkt” eller ”Produkter”, som kan uppdateras då och då efter eget gottfinnande av Coride). Denna integritetspolicy och alla andra dokument som hänvisas till häri anger grunden på vilken alla personuppgifter vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss i samband med produkterna kommer att behandlas av oss. Vänligen läs följande noggrant för att förstå vår praxis angående dina personuppgifter och hur vi samlar in, använder och avslöjar dina personuppgifter.

1. DATA VI KAN SAMLA IN

Vi kan samla in och behandla följande data om dig:

 • Personliga uppgifter inklusive, till exempel, ditt namn, e-postadress, lösenord och i vissa fall telefonnummer, data om din användning av produkterna och data som samlats in av spårningstekniker som beskrivs närmare i avsnitt 4 nedan som kan identifiera dig som individ eller tillåt onlinekontakt med dig som individ.
 • Coride samlar inte in eller behandlar kredit- eller betalkortsdata (”Betalkort”). Apple och Google samlar in betalkortsdata med avseende på köp i appar som görs via apparna, och vår betalningsbehandlare samlar in betalkortsdata med avseende på köp som görs via webbplatserna. Sådana betalningsbehandlare förser oss i allmänhet med vissa begränsade data relaterade till dig, såsom en unik, anonym token som gör att du kan göra ytterligare köp med hjälp av den data de har lagrat, och ditt korts typ, utgångsdatum, faktureringsadress och den senaste fyra siffror i ditt kortnummer.
 • Enhetsinformation som operativsystemversion, enhetstyp och system prestandadata.
 • Data som samlats in via spårningsteknik, som beskrivs fullständigt i avsnitt 4.

2. KONFIDENTIALITET OCH SÄKERHET

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss. Vi följer allmänt accepterade standarder för att skydda de personuppgifter som lämnas till oss, både under överföringen och när de tas emot. Om du har frågor om säkerheten för dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@coride.se. Förutom vad som beskrivs under avsnittet ”Utlämnande av dina uppgifter” avsnitt 13 nedan, tillhandahåller vi inte dina personuppgifter till någon tredje part utan ditt specifika medgivande, enligt tillämplig lag.

3. NYHETSBREV ELLER ANNAN ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Om du registrerar dig för att ta emot reklammaterial från oss via e-post och/eller (pushnotiser) kommer vi att använda den information du ger oss för att tillhandahålla den kommunikation du har begärt. Om du meddelar oss att du vill avbryta e-postreklammaterial genom att välja ”avsluta prenumeration” längst ner i sådan kommunikation eller genom att mejla oss på info@coride.se, kommer vi att ta bort dig från vår e-postlista. Om du inte längre vill ta emot push-meddelanden kan du stänga av dem på enhetsnivå. Om du tillhandahåller ditt telefonnummer till oss direkt eller via en tredje part för det specifika syftet att ta emot ett SMS-meddelande med en länk till våra appar, kommer du att få ett sådant SMS-meddelande (”SMS-tjänsten”). Standardpriser för textmeddelanden gäller.

4. SPÅRNINGSTEKNIKER

Coride och våra analyspartner använder tekniker som cookies, beacons, taggar och skript för att en tjänst ska kunna känna igen din enhet så att du inte behöver tillhandahålla samma data flera gånger gånger under en uppgift, för att känna igen att du kanske redan har gett ett användarnamn och lösenord så att du inte behöver göra det för varje webbsida som efterfrågas, och för att mäta hur människor använder produkterna. Vi använder lokal lagring, såsom HTML5, för att lagra innehållsdata och preferenser. Tredje parter som vi samarbetar med för att tillhandahålla vissa funktioner på produkterna använder också HTML5 för att samla in och lagra data. Olika webbläsare kan erbjuda sina egna hanteringsverktyg för att ta bort HTML5. Vi använder tredjepartsspårare för att meddela oss när användare har besökt produkterna genom att ”klicka igenom” vår sponsrade reklam eller innehåll som finns på tredje parts plattformar. Produkterna använder Google Analytics-kod för att samla in statistisk data. Google Analytics sätter cookies för att hjälpa oss att exakt uppskatta antalet besökare till produkterna och användningsvolymerna för produkterna. Detta görs för att säkerställa att produkterna är tillgängliga när du vill ha dem och är snabba. Besök www.google.com/analytics för mer information om hur Google Analytics behandlar denna data. Vi kommer att inhämta samtycke från dig för att använda sådana spårare i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag.

5. MOBILANALYTIK

Vi använder programvara för mobilanalys för att vi ska kunna bättre förstå funktionaliteten hos vår mobila programvara på din telefon. Denna programvara kan registrera data såsom hur ofta du använder produkterna, händelserna som inträffar i produkterna, sammanställd användnings- och prestandadata och var applikationerna laddades ner från. Vi kan länka informationen vi lagrar i analysmjukvaran till alla personliga uppgifter som du skickar in i mobilapplikationen.

6. LOGGFILER

Som gäller de flesta webbplatser samlar vi in ​​viss data och lagrar den automatiskt i loggfiler. Dessa data kan inkludera IP-adresser (Internet Protocol), webbläsartyp, internetleverantör (ISP), referens-/utgångssidor, operativsystem, datum/tidsstämpel och/eller klickströmsdata. Om du får den HTML-formaterade versionen av vårt nyhetsbrev via e-post meddelas din öppning av nyhetsbrevet till oss och sparas. Dina klick på länkar i nyhetsbrevet sparas också. Dessa och den öppna statistiken används i aggregerad form för att ge oss en indikation på innehållets popularitet och för att hjälpa oss fatta beslut om framtida innehåll och formatering.

7. VAR VI FÖRVARAR DINA PERSONUPPGIFTER

All data du lämnar till oss genom Produkterna lagras på våra säkra servrar i Sverige. Alla betalningstransaktioner kommer att krypteras med SSL-teknik; all betalningsdata lagras hos vår betalningsbehandlare och lagras aldrig på Corides servrar. Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av produkterna, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ett lösenord med någon och föreslår att du ändrar ditt lösenord ofta. Tyvärr är överföringen av data via Internet inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina data som överförs till produkterna; all överföring sker på egen risk. När vi har tagit emot dina uppgifter kommer vi att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

8. DINA DATA RÄTTIGHETER

Som du kanske vet ger en ny EU-lag kallad General Data Protection Regulation (“GDPR”) vissa rättigheter till tillämpliga individer i förhållande till deras personuppgifter. Följaktligen har vi implementerat transparens och åtkomstkontroller för att hjälpa sådana användare, inklusive invånare i EU, Schweiz och Storbritannien att utöva dessa rättigheter. Som krävs enligt tillämplig lag är de rättigheter du ges:

 • Rätt till tillgång: du har rätt att få (i) bekräftelse på huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte och, om de behandlas, att få (ii) tillgång till sådana uppgifter och en kopia av dem.</ li>
 • Rätt till rättelse: du har rätt att få rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, inklusive genom att lämna ett kompletterande uttalande.
 • Rätt till radering: i vissa fall har du rätt att få radering av personuppgifter som rör dig. På begäran kommer Coride permanent och oåterkalleligt att anonymisera dina uppgifter så att de aldrig kan rekonstrueras för att identifiera dig som individ. Detta är dock inte en absolut rättighet och Coride kan ha lagliga eller legitima skäl att behålla sådana
 • Rätt till begränsning av behandlingen: i vissa fall har du rätt att få begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet: du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till Coride, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan styrenhet utan hinder från Coride. Denna rätt gäller endast när behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke eller på ett kontrakt och sådan behandling utförs på automatiserade sätt.
 • Rätt att invända mot behandling: du har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din speciella situation, invända mot behandling av personuppgifter som rör dig när sådan behandling är baserad på Corides legitima intresse. Coride kan dock åberopa övertygande legitima skäl för fortsatt behandling. När dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av sådana uppgifter. Du kan i synnerhet utöva den rätten genom att klicka på länken ”avsluta prenumeration” längst ned i alla meddelanden som tas emot, eller genom att hantera dina integritetsinställningar genom att logga in på ditt Coride-konto och följa instruktionerna här.
 • Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten: du har rätt att kontakta tillsynsmyndigheten för att klaga på Corides personuppgiftsskydd Rätt att ge instruktioner angående användningen av dina uppgifter efter din död: som krävs enligt gällande lag kan du ha rätt att ge Coride instruktioner angående användningen av dina personuppgifter efter din död. För att utöva en eller flera av dessa rättigheter kan du maila info@coride.se.

Du kan komma åt dina personuppgifter för att ändra eller uppdatera när som helst via ett onlinekonto eller genom att e-posta info@ coride.se. Vi kommer att svara på din begäran inom en rimlig tidsram i enlighet med tillämplig lag.

9. ANVÄNDNING AV DATA

Vi använder information som finns om dig på följande sätt:

 • För att förse dig med produkterna.
 • För att svara på dina frågor eller förfrågningar om information eller hantera dina klagomål.
 • För att säkerställa att innehåll som tillhandahålls av produkterna presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din dator eller annan enhet.
 • För att förse dig med reklamkommunikation, såsom e-post, i den mån du har gett ditt samtycke till att ta emot sådan kommunikation enligt tillämplig lag.
 • För att fullgöra våra skyldigheter som härrör från eventuella avtal som ingåtts mellan dig och oss.
 • För att tillåta dig att delta i interaktiva funktioner i produkterna, när du väljer att göra det.
 • För att meddela dig om uppdateringar eller ändringar av produktfunktioner och innehåll.
 • För att förstå din breda, ospecifika geografiska plats för att hjälpa oss att identifiera grupper av användare efter allmän geografisk marknad (som postnummer, stat eller land).
 • För att ta hänsyn till tillämplig försäljningsskatt baserat på postnummer som tillhandahålls till våra betalningsbehandlare för köp gjorda via webbplatsen.
 • För att visa våra annonser till dig via tredje parts plattformar, såsom Google, på andra webbplatser och appar eller på dina enheter, i den utsträckning som du har gett ditt samtycke till sådan användning enligt tillämplig lag.
 • För att förse dig med SMS-tjänsten i den utsträckning du har gett ditt samtycke till sådan praxis enligt tillämplig lag.
 • Vi kan också be dig att fylla i undersökningar som vi använder för forskningsändamål, även om du inte behöver svara på dem.
 • För att hantera dina betalningar och beställningar.

Om du är en befintlig kund kommer vi endast att kontakta dig på elektronisk väg (e-post eller kommunikation i produkten) med information om produkter och tjänster som liknar de som var föremål för en tidigare försäljning till dig, förutom om du väljer bort sådan kommunikation.

10. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I enlighet med GDPR tillhandahåller Coride följande information om dess artikel 6 rättsliga grunder för behandling av personuppgifter:

Uppförandet av kontraktet (Corides villkor och villkor) mellan dig och Coride för databehandlingen relaterad till din användning av Corides produkter (inklusive dina beställningar och betalningar); Corides berättigade intresse, mer specifikt:

 • Vårt affärsintresse av att förse dig med e-postmeddelanden och push-meddelanden för aktuellt introduktionsmaterial och information om ditt Coride-konto, våra produktfunktioner och uppdateringar och erbjudanden om att uppgradera ditt kostnadsfria konto till ett prenumerationskonto.
 • Vårt ekonomiska intresse av att ge dig kampanjerbjudanden och/eller rabatter med avseende på betalprenumerationer och specialerbjudanden.
 • Vårt affärsintresse av att erbjuda dig specifikt eller anpassat innehåll baserat på din användning av produkterna.
 • Vårt affärsintresse av att samla in data om dina allmänna användningsaktiviteter i syfte att förbättra vår Coride-användarupplevelse.
 • Vårt affärsintresse av att begära att du deltar i produktundersökningar för att bättre förstå dina behov och förväntningar.
 • Vårt ekonomiska intresse av att ge dig möjligheten att köpa Coride-prenumerationer till förmån för en tredje part.
 • Vårt affärsintresse av att samla in data relaterad till oplanerade driftstopp eller fel i produkterna.
 • Vårt affärsintresse av att följa våra rättsliga skyldigheter, som att upprätthålla korrekta finansiella register.

11. UTSLÄPP AV DINA DATA

Vi kan komma att avslöja dina personuppgifter till alla medlemmar i vår grupp, vilket innebär våra dotterbolag, vårt ultimata holdingbolag och dess dotterbolag. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part enligt följande: Under vissa omständigheter, baserat på dina specifika önskemål, kan vi behöva lämna ut dina personuppgifter till en tredje part så att den kan tillhandahålla en tjänst som du har begärt från en sådan part, eller uppfylla en begäran om uppgifter från sådan part. Ett exempel på detta är SMS-tjänsten. Under vissa omständigheter kan vi avslöja de personuppgifter som du har lämnat till Coride till en tredje part som erbjuder och/eller tillhandahåller varor eller tjänster som kompletterar våra egna i syfte att förbättra våra användares upplevelser genom att erbjuda dig integrerad eller kompletterande funktionalitet, kompletterande tjänster eller kombinerade prissättningsalternativ. Om Corides tjänsteleverantörer (som hosting, IT-underhåll, marknadsanalys och betaltjänstleverantörer) kräver dessa data för att tillhandahålla tjänster till Coride. Coride kräver att var och en av dess tjänsteleverantörer samtycker till att upprätthålla konfidentialitet och säkerhet för dina personuppgifter. I händelse av att vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar, i vilket fall vi kan avslöja dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådana företag eller tillgångar. Om Coride eller i stort sett alla våra tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall personuppgifter som vi har om våra kunder kommer att vara en av de överförda tillgångarna. Om vi ​​är skyldiga att avslöja eller dela dina personuppgifter för att uppfylla alla rättsliga skyldigheter såsom att följa en stämning, konkursförfarande, liknande rättsprocess, eller för att verkställa eller tillämpa våra avtal med dig; eller för att skydda Corides, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar utbyte av data med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisk

12. DATABEVARING

Lagringsperioderna som Coride tillämpar överensstämmer med tillämplig lagstiftning som gäller på detta datum, nämligen: För data som rör ditt konto: sådan data kommer inte att sparas utöver din begäran att din kontot raderas. För transaktionsdata relaterade till dina köp: sådan data bevaras under hela kontraktsförhållandets period, därefter i enlighet med rättsliga skyldigheter och tillämpliga preskriptionstider. Observera att denna information inte inkluderar betalkortsinformation, som behandlas av våra tredje parts betalningsbehandlare, och inte Coride. För data som samlas in baserat på ditt samtycke att ta emot vår marknadsföringskommunikation: vi kommer att använda sådan data tills du återkallar ditt samtycke eller tillämplig lag kräver att sådan data inte längre används. När dina uppgifter samlas in i samband med förfrågningar/förfrågningar: sådana uppgifter sparas under den period som krävs för att behandla och svara på sådana förfrågningar eller frågor. När cookies eller andra spårare placeras på din terminal sparas de under en period av 12 månader. Övriga uppgifter kommer att bevaras så länge det är nödvändigt för de eftersträvade syftena och i enlighet med våra rättsliga skyldigheter, inklusive gällande preskriptionslag.

13. ÅTERkallande av SAMTYCKE FÖR BEHANDLINGSAKTIVITETER

I den mån du har lämnat lämpligt samtycke enligt tillämplig lag till vissa bearbetningsaktiviteter, kan sådant samtycke återkallas när som helst genom att maila info@coride.se.

14. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Produkterna kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från produkterna från våra partnernätverk, annonsörer och affiliates. Om du följer en länk till någon av dessa externa webbplatser, Observera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer och att vi inte tar något ansvar eller ansvar för dessa webbplatser eller deras policyer. Vänligen kontrollera dessa policyer innan du skickar några personliga uppgifter till dessa externa webbplatser.

15. WIDGETAR FÖR SOCIALA MEDIER

Våra produkter inkluderar funktioner för sociala medier, såsom knappen ”Dela detta” eller interaktiva miniprogram. Dessa funktioner kan samla in din Internetprotokolladress, vilken sida du besöker på eller Produkter, och kan ställa in en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Sociala mediefunktioner och widgets är värd för en tredje part eller värd direkt på våra produkter. Din interaktion med dessa funktioner styrs av integritetspolicyn för företaget som tillhandahåller dem.

16. ÄNDRINGAR AV VÅR SEKRETESSPOLICY

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy för att återspegla ändringar i vår datapraxis. Om vi ​​gör några väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig via meddelande i produkten, e-post (skickas till e-postadressen som anges i ditt konto) eller genom ett meddelande i Produkterna innan ändringen träder i kraft. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska den här sidan för att se den senaste informationen om vår sekretesspraxis.

17. KONTAKT OCH EES REGISTRERAD AGENT

Frågor, kommentarer och förfrågningar angående denna integritetspolicy är välkomna och bör ställas till info@coride.se a>. Corides fysiska adress är Surbrunnsvägen 5, 271 40, Sverige.

18. ÖVERFÖRING TILL ANDRA LÄNDER

Dotterbolagen, tjänsteleverantörerna eller andra tredje parter som anges ovan till vilka Coride kan lämna ut dina personuppgifter kan ha hemvist utomlands, och i synnerhet utanför Europeiska unionen, Schweiz och Storbritannien. I sådana fall kommer Coride att kräva att de vidtar, i enlighet med tillämplig lagstiftning, alla organisatoriska och tekniska åtgärder som gör det möjligt att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter, såsom användning av standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen och/eller säkerställa certifiering med EU-USA Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks. Dessutom deltar vi i och har certifierat vår överensstämmelse med EU-U.S. Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (https://www.privacyshield.gov/).

Coride har förbundit sig att underkasta alla personuppgifter som erhållits från EU:s medlemsländer, Schweiz och Storbritannien, med förtroende för integriteten Shield Framework, till ramverkets tillämpliga principer. För att lära dig mer om Privacy Shield Framework, besök U.S. Department of Commerces Privacy Shield-lista. https://www.privacyshield.gov/list

Coride är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som den tar emot, enligt Privacy Shield Framework, och efterföljande överföringar till en tredje part som agerar som ombud för dess räkning. Coride följer Privacy Shield-principerna för alla vidare överföringar av personuppgifter från EU, Schweiz och Storbritannien, inklusive vidare överföring ansvarsbestämmelser. För personuppgifter som omfattas av Privacy Shield har du möjlighet att välja bort huruvida sådana personuppgifter lämnas ut till en tredje part (förutom tjänsteleverantörer) eller ska användas för ett ändamål som är väsentligt annorlunda för ändamålet för som den ursprungligen samlades in eller senare godkändes. Du kan kontakta Coride på info@coride.se för att göra sådana val.

 

;