Lund i framkant – CoAction!

17 oktober 2023

”Att vara bäst är inte bra nog” – ett citat som hördes under kick-offen när projektet CoAction Lund drog igång. Det beskriver lite ödmjukt Lund när det gäller inställningen till miljö- och klimatarbetet.

I förra veckan kom beskedet att Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, utsett CoAction Lund att visa vägen. Det innebär att arbetet som görs här kommer följas av forskare och många andra städer och visas upp som ett internationellt föredöme. Till en början får vi en miljon kronor för att utveckla CoAction Lund.

Satsningen samlar aktörer i Lund som ställt sig bakom kommunens klimatmål och är beredda att göra en förändring. Vi kraftsamlar längst med innovationsstråket med Brunnshög, Ideon och Medicon Village. Men även Tetra Pak och Alfa Laval från andra delar av Lund är med. Totalt är vi över 25 aktörer!

Vi fokuserar på energi och mobilitet, eftersom persontransporterna står för majoriteten av utsläppen i Lund och ett robust energisystem är en absolut nödvändighet för att klimatneutralitet ska uppnås.

Läs mer om varför förändringar behövs och vad vi ska göra här: CoAction på Lunds kommuns hemsida

Coride är med som partner och ska hjälpa företag och organisationer att använda samåkning som en del i arbetet att minska CO2-utsläppen.

;