Snart 2000 användare!

8 november 2022

Under november kommer vi att nå 2.000 användare och det är vi väldigt glada för. Vi ser också att antalet resor i systemet ökar och att fler och fler faktiskt hittar och samåker med varandra. Vi är på väg!

Efter det att vi utvidgade pilotprojektet från Lund till hela Skåne tredubblade vi antalet användare på några veckor och vi ser nu resor skapas över hela Skåne. Vi har dessutom fått kontakt med andra delar av landet som vill komma igång, vilket är väldigt positivt.

Under November och december kommer vi att lägga till en del nya funktioner som kommer att förbättra appen ännu mer, så håll ut.

Det viktigaste just nu är att vi har tålamod, publicerar våra resor och sprider ordet om appen och om våra resor till andra som kan vara intresserade!

;