Tågstopp?

26 september 2023

Är ni påverkade av Skånetrafikens planerade tågstopp i höst?

Det är givetvis bra att Trafikverket underhåller och bygger ut vår kollektivtrafik men det påverkar alla oss pendlare. Ersättningsbussar i all ära men det fungerar inte lika bra som när tågen går. Detta är ett utmärkt tillfälle att börja samåka.

Vi på Coride vill inte att samåkning ska ersätta kollektivtrafiken. Att åka kollektivt är det bästa för miljön och de vi vill påverka är de pendlare som åker ensamma i sina bilar. Våra undersökningar visar att närmare 90% av bilpendlarna åker ensamma!

;