Borlänge – en föregångskommun!

30 mars 2023

Nu löser vi Borlänges problem

Coride har blivit utvalda att delta i Sweden Green Mobility Program – ett innovationsprogram som involverar både innovativa startups, SMF:er, privata företag och offentliga aktörer som tillsammans ska arbeta för att lösa klimatutmaningen kring till arbetspendling i Borlänge kommun.

Idag startar det åtta veckor långa innovationsprogrammet där vi får bidra med vår lösning för att skapa ett hållbart samhälle. Utöver Borlänges konkreta utmaning för att minska koldioxidutsläppen i kommunen, är det övergripande målet att samverka för att hitta nya och banbrytande lösningar utifrån ett systemperspektiv, med många olika aktörer involverade.

Läs mer om Sweden Green Mobility Program här:

https://www.sisp.se/start/sweden-green-mobility-program

Sweden Green Mobility Program är en del av Omställningslyftet som är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE Research Institutes of Sweden, SISP – Swedish Incubators & Science Parks, Energikontoren Sverige, IUC Sverige, IVL och #SuPr som delfinansieras av European Committee of the Regions (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – ERUF). Innovationsprogrammet är en del av delprojektet ”Staden som nav för en grön och digital omställning” och delfinansieras av SISP, Ignite Sweden, WWF, IVL, Compare, Dalarna Science Park, Kista Science City och Viable Cities.

;