ridesharing in Scandinavia

Frankrike vs Sverige?

19 februari 2024

Samåkning har blivit alltmer populärt runt om i världen som ett sätt att minska trafikbelastningen, minska CO2-utsläpp och främja social interaktion. I Sverige har samåkning dock inte fått samma genomslag som i vissa andra länder, trots liknande utmaningar och behov av hållbara transportalternativ.

Människor i andra länder som Frankrike, Danmark och Nederländerna, verkarha en annan attityd gentemot samåkning. I dessa länder är människor ofta mer öppna för att dela bil och resa tillsammans med andra, vilket har bidragit till att samåkning blivit en etablerad och vanlig praxis.

Men varför är det då så att svenskarna inte omfamnar samåkning på samma sätt? En del av förklaringen kan säkert ligga i den välfungerande (?) offentliga kollektivtrafiken, men troligen också i den svenska kulturen och mentaliteten, som präglas av en stark individualism.

I Frankrike stöttar staten samåkningsalternativ på många olika sätt och har avsatt 150 miljoner euro för att få fler att samåka. Och det har lyckats. I dagsläget sker närmare en miljon samåkningsresor i Frankrike vilket minskar CO2-utsläppen betydligt. Det hela har slagit så väl ut att man bestämt sig för att förlänga initiativet.

Vi vill lyfta det goda franska exemplet till Sveriges politiker för att få igång en diskussion vad vi kan göra i Sverige. Diskussionen började med ett temamöte om samåkning i Drive Swedens regi 23 jan 2024. Du kan se det här i efterhand.

Förhoppningsvis kan Sverige följa det franska exemplet. Vive la France!

 

 

 

;