Pilotprojekt

Pilotprojekt Ideon pågår fram till midsommar

60 % av den svenska arbetskraften pendlar med bil och 80-90 % av dem kör ensamma. Endast 20 % använder kollektivtrafik. Detta är inte hållbart. Så om du kör ensam till jobbet är du tyvärr helt normal. Kan vi ändra denna normalitet? Vi tror att det är dags att prova.

Nu kör vi. Tillsammans.

Just nu pågår en samåkningspilot tillsammans med Ideon Science Park och andra organisationer i nordöstra Lund. Och vi vill att du ska vara en del av det. Vi vill att du ska kliva ur din komfortzon och dela turer till och från jobbet.

Pilotprojektet Coride syftar till att göra människor medvetna om de positiva effekterna av samåkning. Tillsammans ska vi spara koldioxid (CO2) samt en del av de surt förvärvade pengarna som vi lägger på allt dyrare bränsle. Och att träffa några fantastiska människor i medan vi gör det!

Appen

Coride-appen matchar passagerare och förare och hanterar automatiskt överföringen av den förutbestämda kostnaden mellan passagerare och förare. Användare kan planera turer veckor framåt och se hur mycket CO2 och pengar de har sparat.

Den nuvarande versionen av appen är en fullt fungerande prototyp som vi måste verifiera, så vi kommer att fråga våra testpiloter vad de tycker om den. Coride-appen finns tillgänglig på AppStore och Google Play.

Tävla om månadskort

För att göra det mer intressant kommer vi att lägga till ett incitament. De användare som är flitigast kommer att vinna ett månadskort för parkering på Ideon-området och det finns tre kategorier:

  • Den användare som sparar mest CO2 under perioden
  • Den användare som gör flest samåkningsresor under perioden
  • Den användare som har störst antal olika samåkare i sin bil

Dessutom kommer det att finnas ett hederspris till det företag som har flest anslutna samåkare.

Tävlingsperioden är 1 april till 23 juni 2022.

Målsättningar

Vi kommer även att hålla koll på pilotprojektets totala effekter och kommunicera detta regelbundet. Tillsammans hoppas vi att pilotprojektet ska nå minst hundra användare och spara minst 5 ton CO2.

Företag och organisationer

Om jobbar på ett hållbart företag eller en hållbar organisation i nordöstra Lund som vill hjälpa dina anställda eller medlemmar att dela pendlingsresor och göra en insats för miljön, hör av er till oss. Om du hjälper oss att samla ett antal pilotanvändare kan vi visualisera hur mycket CO2 dina anställda sparar genom att åka tillsammans. Bra data för employer branding och hållbarhetsbudgetar.

Vill du/ni vara med?

Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mail till info@coride.se så skickar vi vidare instruktioner.

Support

Börja med att titta på vår FAQ och sedan att kontakta oss antingen genom att mejla oss på info@coride.se. Det finns även en öppen facebookgrupp som heter Coride samåkningsgrupp för feedback och för att dela de resor man lägger upp för att hitta passagerare.

Intro till Coride sida