Pilot Ideon

Pilot Ideon okt-nov 2021

Coride är en samåkningstjänst som ska hjälpa bilpendlare att samåka mer. Genom att matcha passagerare och förare kan fler samåka och samtidigt spara pengar och minska våra koldioxidutsläpp.

Under hösten 2021 kommer vi att köra ett pilotprojekt på Ideon. Tjänsten är en prototyp och vi behöver testa den med riktiga användare för att förbereda den för lansering. Piloten är planerad att starta 14 oktober.

Vi söker nu efter nyfikna företag och pendlare som vill vara med.

Är ni ett hållbart företag?

Om du är ett miljömedvetet företag som vill hjälpa sina anställda att organisera sin samåkning.  Ni hjälper oss genom att uppmuntra era anställda att vara med i piloten, och registrera sig med sin arbets-mejladress. I gengäld får ni en samlad statistik över hur mycket koldioxid de anställda sparar.

Är du en nyfiken testpilot?

Du kan också anmäla ditt intresse som enskild pendlare. Det underlättar om ni är flera som pendlar till Ideon från samma ort, så tipsa gärna dina kollegor, vänner och grannar och testa gärna tjänsten tillsammans.

Vad innebär det att vara en del av piloten?

Coride är en MVP (Minimum Viable Product), dvs en prototyp och inte färdigutvecklad. Det kan finnas buggar och det finns planerad funktionalitet som inte är inkluderad ännu. Som testpilot vill vi gärna att du ger oss feedback så att vi kan göra Coride bättre.

Vill du/ni vara med?

Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mail till info@coride.se så skickar vi vidare instruktioner.

© 2021 Coride
Webbplatsen är byggd av Pixelbruket