Pilotprojekt

Pilotprojekt Ideon gäller nu hela Skåne

60 % av den svenska arbetskraften pendlar med bil och 80-90 % av dem kör ensamma. Endast 20 % använder kollektivtrafik. Detta är inte hållbart. Så om du kör ensam till jobbet är du tyvärr helt normal. Kan vi ändra denna normalitet? Vi tror att det är dags att prova.

Nu kör vi. Tillsammans.

Tillsammans med Ideon Science Park och andra organisationer i nordöstra Lund startade Coride ett pilotprojekt i april 2022. Ett tiotal företag inklusive Axis Communications, Lime Technologies, Qlik, Baxter med flera stöttar pilotprojektet och vi för en diskussion med många fler. Sedan september 2022 fokuserar vi på hela Skåne.

Pilotprojektet Coride syftar till att göra människor medvetna om de positiva effekterna av samåkning. Tillsammans ska vi spara koldioxid (CO2) samt en del av de surt förvärvade pengarna som vi lägger på allt dyrare bränsle. Och att träffa några fantastiska människor i medan vi gör det!

Appen

Coride-appen matchar passagerare och förare och hanterar automatiskt överföringen av den förutbestämda kostnaden mellan passagerare och förare. Användare kan planera turer veckor framåt och se hur mycket CO2 och pengar de har sparat.

Den nuvarande versionen av appen är en fullt fungerande prototyp som vi måste verifiera, så vi kommer att fråga våra testpiloter vad de tycker om den. Coride-appen finns tillgänglig på AppStore och Google Play.

Företag och organisationer

Om jobbar på ett hållbart företag eller en hållbar organisation i nordöstra Lund som vill hjälpa dina anställda eller medlemmar att dela pendlingsresor och göra en insats för miljön, hör av er till oss. Om du hjälper oss att samla ett antal pilotanvändare kan vi visualisera hur mycket CO2 dina anställda sparar genom att åka tillsammans. Bra data för employer branding och hållbarhetsbudgetar.

Vill du/ni vara med?

Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mail till info@coride.se så skickar vi vidare instruktioner.

Support

Börja med att titta på vår FAQ och sedan att kontakta oss antingen genom att mejla oss på info@coride.se. Det finns även en öppen facebookgrupp som heter Coride samåkningsgrupp för feedback och för att dela de resor man lägger upp för att hitta passagerare.

;