Tid för nya vanor!

22 augusti 2022

Hösten är snart här och semestrarna över för de flesta. Många har återgått till arbetet och börjat pendla igen, och de flesta pendlar fortfarande ensamma i sin bil, trots att det är både dyrt och dåligt för miljön.

Varför inte ha som målsättning att samåka minst en gång under hösten?

Vi på Coride fortsätter vårt pilotprojekt i och omkring Lund. Vi vill börja någonstans och ska försöka få Lund att bli den första kommun i Sverige som får igång en fungerande samåkningsverksamhet. I dagsläget har vi stöd från ett stort antal företag som hjälper sina anställda att börja samåka genom att använda Coride, men vi har plats för fler.

Om du skulle vilja starta en samåkningsverksamhet på någon annan ort, hör av dig till oss på info@coride.se så löser vi det.

Ladda ner appen här:

Apple: https://apps.apple.com/se/app/coride/id1549596855

Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coride.app

Läs mer om appen här: Introduktion Coride på svenska

 

;